Initiativ registeret med

DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa
Nov 27, 2017 2:55 AM

Sharias indflydelse på det vestlige retsvæsen bliver stadigt større.

Problemet er her allerede

Der er allerede anerkendt "sharia domstole" i Storbritannien hvor dommere bruger islamisk retspraksis som grundlag for deres beslutningstagen.

Baronesse, Caroline Cox, et selvstændigt medlem af Overhuset, har registreret den bekymrende udvikling i en omfattende rapport. På 40 sider viser hun at Sharia loven langsomt, men eroderende, det grundlæggende ligestillingsprincip før loven.

Hvordan forløber det?

Siden 1996, har Storbritannien haft en såkaldt ”Forligslov” (”Arbitration Act”) der tildeler de respektive parter en civil bestræbelse på det privilegium, at beslutninger truffet af en mægler kan appelleres for en domstol.

Rapporten illustrerer hvordan Sharia domstolene bevidst udvisker grænserne for koncepter såsom voldgift og forligsmægling for at handle i overensstemmelse med islamisk lov.

Hvem er ofrene?

De muslimske kvinder er særligt berørte: De er diskrimineret af den kvasi-juridiske kompetence og magt, men samtidig tvunget af deres strengt konservative familier til at se disse ”forligsmænd”. ”Der er en særlig bekymring for, at kvinder vil komme under pres for at trække påstanden om vold i hjemmet efter at de har rejst anklagen," står der i rapporten.

Ifølge islamisk lov i tilfælde af en "Talaq", en islamisk skilsmisse, er kvinden en ulempe: Mens manden kun behøver at sige "Jeg afviser dig!" tre gange, har kvinden flere betingelser at opfylde og i mange tilfælde skal hun beskæftige sig med en potentiel social stigmatisering, der sikrer en form for foregribende lydighed. 

Og hvad sker der så?

Adskillelige gange har Baronesse Cox stillet ”Forligsloven” (”Arbitration Act”) til ændringsforslag, men anstrengelserne har været ufrugtbare på trods af mange støtteerklæringer.

Baronessen kommenterer: ”Regeringens svar vil være en lakmusprøve af, i hvilket omfang den virkelig opretholder ligestillingsprincippet før loven eller er så domineret af frygten for lovovertrædelse at det fortsat vil lade disse kvinder lide på måder, som ville få vores suffragetter til at vende sig i graven.”

 

Referencer: http://www.bowgroup.org/policy/bow-group-report-parallel-world-confronting-abuse-muslim-women-britain

http://www.conservativehome.com/platform/2015/03/baroness-cox-how-discriminatory-sharia-law-principles-affect-muslim-women-in-britain-today.html