DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

 • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
 • For effektiv beskyttelse af mindreårige
 • For et mere fredeligt Europa

Privacy-Policy

 

Certificate of the Federal Office for Information Security - Download

 

Databeskyttelse

Tak for din support og din tillid! Vi behandler dine data med yderste omhu. Det er ikke kun vores lovbefalede pligt, men selvfølgelig også et vigtigt anliggende for os. Ved behandling af dine personlige data overholder vi derfor altid følgende principper:

 1. Vi bruger de persondata, der indsamles i forbindelse med det europæiske borgerinitiativ „Stop Extremism“ udelukkende til støtte-formål (art. 12 afs. 3 rådets forordning (EF) 211/2011).
 2. Vi tilintetgør alle støttetilkendegivelser og eventuelle kopier af disse, som vi har modtaget i forbindelse med dette europæiske borgerinitiativ
  1. SENEST en måned efter at dette europæiske borgerinitiativ er blevet forelagt for kommissionen, hhv.
  2. SENEST 18 måneder efter registreringen af dette europæiske borgerinitiativ, dvs. den 12. december 2018 (art. 12 afs. 3 rådets forordning (EF) 211/2011).
 3. Såfremt det af lovmæssige eller administrative årsager skulle blive PÅKRÆVET at opbevare dokumenterne i længere tid end nævnt i punkt 2 - fx for at kunne afslutte kontrolforanstaltningerne - vil vi tilintetgøre alle støttetilkendegivelser og eventuelle kopier senest en uge efter foranstaltningernes afslutning (art. 12 afsn. 5 rådets forordning (EF) 211/2011).
 4. Vi er som organisatorer ansvarlige for behandlingen (art. 12 afsn. 2 rådets forordning (EF) 211/2011). Foreningen Europäische Bürgerinitiative gegen Extremismus er aktiv som vores serviceyder og ordrebehandler, idet denne modtager og opbevarer støtteformularerne og på et givet tidspunkt, især ved borgerinitiativets afslutning, videresender dem til os.
 5. Vi benytter et online-indsamlingssystem med de påkrævede høje sikkerhedsstandards (se attest fra Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik fra 23. juni 2017).
 6. Såfremt du stiller os dine kontaktdata til rådighed, vil vi gerne holde dig ajour gennem vort nyhedsbrev. I den sammenhæng har vi brug for dit navn og din email-adresse. Dataene videregives ikke af os og bruges udelukkende til at informere dig omkring det europæiske borgerinitiativ „Stop Extremism“. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen på denne side. Så længe du ikke er afmeldt, gemmer vi dine kontaktdata og bruger dem til at holde dig underrettet, fordi bekæmpelsen af ekstremisme ikke er slut, hverken efter en afgørelse i Europa-Kommission eller vedtagelse gennem det Europæiske Parlament, eller implementeringen i dens medlemslande. Dette fremgår især af den tidsmæssigt uindskrænkede indberetningspligt for Europa-Kommissionen i henhold til art. 20 i vores udkast til en anti-ekstremisme-retningslinje.
 7. Denne hjemmeside bruger Google Analytics, et analyseprogram fra Google Inc. („Google“). Google Analytics benytter såkaldte „cookies“, små filer, der gemmes på din computer og som muliggør en analyse af trafikken på hjemmesiden. De informationer omkring trafikken på hjemmesiden, der genereres af cookies, sendes som regel til Google serveren i USA, hvor de gemmes. Hvis du aktiverer IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, vil din IP-adresse imidlertid forkortes af Google, såfremt den indeholder en adresse indenfor det Europæiske Fællesskab eller et andet land indenfor det fælles indre marked. Den komplette IP-Adresse sendes kun i undtagelsestilfælde til en Google server i USA, hvor den derefter forkortes. Efter ordre fra denne hjemmesides udbyder benytter Google disse informationer til at analysere trafikken, udarbejde rapporter omkring aktiviteterne på hjemmesiden og yde service i sammenhæng med brugen af hjemmesiden og internettet. De IP adresser, der videresendes af din browser i forbindelse med Google Analytics, vil Google ikke sammenkoble med andre data.
  Du kan afvise cookies på din computer og forhindre at de gemmes; vi skal dog gøre opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke vil kunne gøre brug af alle funktionerne på denne hjemmeside.
  Du kan derudover undgå, at dine data omkring brugen af denne hjemmeside (inklusive din IP adresse) indsamles af cookies og analyseres af Google, idet du downloader og installerer det følgende plugin til din computer (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
  Du kan afvise indsamlingen af dine data gennem Google Analytics, idet du klikker på det følgende link: deaktivér Google Analytics. Derved installeres en opt-out cookie, der forhindrer at der indsamles data under dine besøg på hjemmesiden.
  Mere information omkring brugerbetingelser og persondatabeskyttelse finder du på http://www.google.com/analytics/terms/de.html hhv. på https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi gør opmærksom på at Google Analytics på denne hjemmeside er blevet udvidet med en „anonymizeIp“ kode (såkaldt IP-masking) for at sikre at IP adresserne anonymiseres (kilde: www.datenschutzbeauftragter-info.de).
 8. Ud over cookies fra Google Analytics benytter vores hjemmeside to cookies til at gemme de såkaldte sessions.
 9. Vi gør opmærksom på, at forsendelsen af data via internet er forbundet med visse sikkerhedsrisici (fx ved brug af emails), og at det ikke er muligt i alle tilfælde at garantere, at data ikke kan stjæles af tredjepart. Vi overtager derfor intet ansvar for skader, der opstår gennem sådanne sikkerhedsbrud via tredjepart. (kilde: Disclaimer-Muster).