Sikkerheden er certificeret af

Initiativ registeret med

DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa
Nov 27, 2017

I mange tilfælde kunne terror have været forebygget.

London, Hamborg, Manchester, Turku, Barcelona, ​​Orly

Der er et stigende antal rapporteringer om at de Europæiske sikkerhedsmyndigheder alt for ofte har beskæftiget sig med revisionen af ​​flygtninge og indvandrere med grov uagtsomhed.

Særligt gældende er sagen om Anis Amri, som sandsynligvis stadig er i alles hukommelse, hvor fejlene synes at været særligt alvorlige.