DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa

FAQs

FAQ

<=  Støtte

 

Hvad er et europæisk borgerinitiativ?

Et europæisk borgerinitiativ (EBI) hhv. European Citizens' Initiative (ECI) er en opfordring fra borgere til Europa-Kommissionen om at stille et bestemt lovforslag indenfor EU’s område.

 

Hvornår er Stop Extremism blevet registreret, og hvor længe varer dette initiativ?

„Stop Extremism“ blev registreret hos Europa-Kommissionen den 12. juni 2017, og det varer nøjagtigt et år. Vi har altså en frist indtil den 12. juni 2018 til at samle i alt 1.000.000 underskrifter i mindst 7 EU-lande. Hver eneste underskrift tæller! Her kan også du støtte kampen mod ekstremisme

 

Hvad kræves der, for at borgerinitiativet kan blive en succes?

For at sikre, at vores initiativ bliver en succes, skal vi op på 1.000.000 underskrifter fra mindst 7 medlemslande. I hvert af disse 7 medlemslande kræves der et forudbestemt minimumsantal tilkendegivelser. Det er en kæmpestor udfordring; vi har med andre ord brug for al den støtte, vi kan få. Her kan du se, hvordan også du kan støtte kampen mod ekstremisme.

 

Hvem kan understøtte borgerinitiativet?

Alle EU-borgere (dvs. statsborgere i et medlemsland), der har valgret til Europa-Parlamentet, kan støtte vores borgerinitiativ. Minimumsalderen er 18 år (bortset fra Østrig, her er den 16 år). Du kan også underskrive vores borgerinitiativ STOP EXTREMISM via Europa-Kommissionens officielle online-formular.

 

Kan alle, der har den nødvendige minimumsalder, støtte ECI?

Hver borger med valgret i et EU-land kan skrive under. Uanset hvem du er, hvor gammel du er, eller hvor du kommer fra, vil vi glæde os over din support, hvis du kan identificere dig med målene for vores borgerinitiativ. Her kan du se, hvad du rent konkret kan gøre i kampen mod ekstremisme.

 

Hvordan kan jeg støtte „Stop Extremism“?

Der er adskillige muligheder for at støtte STOP EXTREMISM:

  1. Du kan udfylde støttetilkendegivelsen:
    Du kan udfylde støttetilkendegivelsen senest den 12. juni 2018, hvis du er mindst 18 år gammel (undtagen i Østrig, her er minimumsalderen 16 år) 
  2. Du kan yde en donation
  3. Du kan blive aktivist og understøtte vores kampagne

 

Bliver min støtte til „Stop Extremism“ gjort offentlig?

Nej, vi offentliggør aldrig personlige oplysninger. Men det kan selvfølgelig være, at du gerne vil sætte et synligt tegn mod ekstremisme (fx ved at bruge et „STOP EXTREMISM“-logo som profilbillede på Facebook e.l.).

 

Hvad sker der med mine personlige oplysninger, hvis jeg understøtter „Stop Extremism“?

Oplysningerne må ikke bruges til andre formål. Det er en af de vigtigste regler for organisatorerne af et europæisk borgerinitiativ. De respektive personer har ret til at tilgå deres personlige oplysninger. Initiativtagerne har pligt til at tilintetgøre alle personlige oplysninger en måned efter at have fremlagt deres initiativ. Oplysningerne i forbindelse med de officielle online-støttetilkendegivelser får organisationerne slet ikke at se, idet de behandles direkte hos Europa-Kommissionen.

 

Hvilken målsætning har Stop Extremism?

Borgerinitiativets mål er at opfordre Europa-Kommissionen til at fremsætte et lovforslag for hele EU, der kan forhindre ekstremismens diverse negative konsekvenser. Se mere information her

 

Hvem finansierer „Stop Extremism“?

„Stop Extremism“ finansieres gennem donationer fra privatpersoner, virksomheder eller institutioner. På hjemmesiden www.stopextremism.eu har du mulighed for at støtte „Stop Extremism“ med en donation. 

 

Hvem står bag „Stop Extremism“?

Borgerinitiativet „Stop Extremism“ blev oprettet af Seyran Ates, Sebastian Reimer og Efgani Dönmez. På nuværende tidspunkt understøttes STOP EXTREMISM af tusinder af borgere, der ser det som et fælles mål at bekæmpe ekstremisme og derved skabe en sikker fremtid for os og vores børn og børnebørn. Også du kan støtte vores initiativ: Du kan underskrive støtteerklæringen, yde en aktiv indsats eller yde en donation.

 

Har „Stop Extremism“ tilknytning til et politisk parti, hhv. er der politiske partier, der øver indflydelse på initiativet?

Nej. STOP EXTREMISM er absolut upartisk og har ingen tilknytning til nogen politisk bevægelse eller noget politisk parti. De personer, der støtter STOP EXTREMISM, stammer fra forskellige lande; de har forskellige baggrunde og er ikke afhængige af noget politisk parti.