DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa

Fakta

 

Fakta om ekstremisme

 

Alene i 2016 blev der i hele Europa anholdt 1.002 personer pga. terrorforbrydelser. Størsteparten heraf var 718 anholdte islamistisk motiverede gerningsmænd. Terrorismen krævede sidste år i Europa 142 dødsofre og 379 til dels hårdt sårede. 137 af dem døde som følge af attentater fra jihadister. 

Ekstremisme har mange ansigter. Særligt hyppig i Europa er venstreekstremisme, højreekstremisme og islamistisk ekstremisme. Mennesker med en ekstrem politisk eller religiøs baggrund har én ting til fælles: De afviser vort demokrati og vore grundlæggende værdier. Og de er rede til at forfølge deres mål også med voldelige midler.

 

Ekstremisme kostede i 2015 11 billioner euro

Men ekstremisme er ikke kun en trussel mod livet som sådan. I 2015 forårsagede ekstremistisk vold skader for over 11 billioner euro verden over (kilde: Global Terrorism Index). Det er næsten 80 gange årsbudgettet for hele Den Europæiske Union. Penge, som var bedre brugt til vedvarende at bekæmpe fattigdom og sult; som man kunne investere i social retfærdighed og bedre uddannelse.

Ekstremisme er et problem, der vedrører os alle. Terror kan kun stoppes gennem en fælles indsats.

 

Had på nettet

I dag spiller de sociale medier en vigtig rolle: Facebook, Twitter og alle de andre bruges til at udbrede ekstremistiske idéer yderligere. Der findes menneskeforagtende, diskriminerende og racistiske indhold på praktisk talt alle platforme. En af grundene er de sociale mediers manglende beredvillighed til at fjerne hadbudskaber. Og lovede tiltag gennemføres ofte kun halvhjertet. 

Ekstremistiske budskaber henvender sig fremfor alt til unge mennesker, som man søger at øve indflydelse på. De fremkommer med falske, menneskefjendtlige påstande og manipulerer billeder. Alt sammen for at opnå deres mål: at opildne til had mod visse grupper af mennesker og organisationer og opfordre til vold mod anderledes tænkende og „vantro“.

 

 

Fast Facts

Stop_Extremism_Fast_Facts5_kl_da.jpg