Sikkerheden er certificeret af

Initiativ registeret med

DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa
Jan 20, 2018

Nogle kalder det "ægteskabeligt fangenskab": Blandt de kvinder, som har giftet sig i et hjemland, hvor sharialovgivningen praktiseres, oplever nogle, at de står meget svagt med hensyn til at gøre deres rettigheder gældende, selv efter at være flyttet til Europa.

Tilbagestående lovgivning

Sammenlignet med deres medsøstre i lande, der fortsat følger shariaprincipperne stringent, har kvinder i den vestlige verden en høj grad af frihed. Men en flytning til Europa giver ikke nødvendigvis kvinder gift i lande som fx Pakistan og Iran den frihed, de måske havde forventet.

I nogle tilfælde har de europæiske domstole anerkendt gyldigheden af ægteskaber indgået under den forskelsbehandlende sharialovgivning, der gælder for ægteskaber i andre lande. For en kvinde kan det for eksempel være meget svært at blive skilt i disse lande – hun er fortsat ofte underlagt sin mands vilje. I England skelner man mellem civile og religiøse ægteskaber. Sidstnævnte kan i mange tilfælde gøre livet meget svært for kvinden.

Problemet er, at alle lande har deres egen lovgivning, som ikke yder samme grad af beskyttelse af kvinder.

Et skiftende paradigme

Reglerne for ægteskaber indgået af muslimer i Europa ændres hele tiden og kan derfor være svære at holde styr på. I Belgien føler nogle marokkanske muslimer, at de er nødt til at indgå tre forskellige ægteskabskontrakter for at sikre fuld anerkendelse af alle tre: en belgisk civilproces samt en religiøs vielse i såvel Belgien som Marokko.

Det er en kompleks lovgivning, som kan gøre det svært for især kvinder.

I Europa er vi stolte over at have et system, som sikrer, at enhver – uanset køn og status – har de samme grundlæggende menneskerettigheder. Dette bør også gælde for mennesker, der tidligere har været underlagt sharialovgivning.

STOP EXTREMISM mener ikke, at yderliggående lovgivning, der undertrykker kvinder i andre lande, skal opretholdes her. Denne slags ekstremisme skal ses for, hvad den er, og vi bør alle bidrage til at stadfæste kvinders rettigheder i hele Europa. Skriv under på vores appel, og bak op om denne vigtige sag.

Billede: Shutterstock.com. Kilde: https://www.economist.com/news/international/21732105-differences-marital-law-provide-opportunity-unscrupulous-men-how-sharia-marriages