Sikkerheden er certificeret af

Initiativ registeret med

DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa
Jan 31, 2018

Allerede i efteråret 2015 tog organisationer med tæt tilknytning til politisk islam sig af flygtninge, der kom til Østrig.

Et selvskabt problem

Nina Scholz fra Wien, som er ekspert i politisk islam, optrådte i maj 2017 som gæsteskribent i onlineudgaven af "Kurier". Her advarede hun om, at islamistiske organisationer såsom Milli Görus m.fl., herunder grupper med forbindelse til Det Muslimske Broderskab, har fået ansvaret for opgaver i relation til omsorg for flygtninge, blandt andet sprogkurser og kurser i værdier.

Hvem er det, vi taler om her?

I bydelen Brigittenau har for eksempel klubben "Liga Kultur" og dens ungdomsafdeling haft en aktiv rolle. Det var tydeligt, at dette kunne tilskrives klubbens forbindelse til” Det Muslimske Broderskab. Et af projekterne går ud på, at unge flygtninge får hjælp til at etablere sig af "østrigere med arabiske rødder og muslimsk selvforståelse" og oplyses om reglerne for sameksistens.

Politisk islam

Kræfterne bag "Ligakulturen" er Føderationen af Islamiske Organisationer i Europa, (FIOE), der anses for at være en førende repræsentant for legalistisk islamisme i Europa: den internationalt styrede organisation er fortaler for gammeldags, dybt konservative og anti-vestlige værdier. Blandt andet går de ind for en opdeling af kønnene.

Kan integration lykkes på denne måde?

Vil traumatiserede unge mennesker, hvis verdensbillede endnu ikke er fuldt ud udviklet, blive ofre for en "islamistisk" ideologi baseret på afgrænsninger? Skaber vi fremtidens integrationsproblemer? Det mener Nina Scholz, at vi gør: "Det er slemt nok, at der findes organisationer fra Det Muslimske Broderskab inden for Det Islamiske Trossamfund i Østrig (IGGÖ), men derudover gør politikere og NGO'er sig til medskyldige. Her er det utroligt vigtigt, at politikerne er mere opmærksomme og undlader at gøre sig selv til støtter for islamisme," udtaler hun.

Lad os sætte en stopper for denne galskab!

Selvom der er bred enighed om, at vi bør sætte en stopper for islamismens indflydelse, har indsatsen indtil videre ikke båret frugt. STOP EXTREMISM giver myndighederne de værktøjer, der skal til for effektivt at bekæmpe ekstremister, som har en væsentlig indflydelse på muslimers liv gennem juridiske udtalelser: For at skabe øget klarhed og transparens vil vi have udarbejdet en tværeuropæisk alarmliste, som er offentlig tilgængelig. Vi ønsker, at folk selv skal kunne få fat i den nødvendige information!

Billede: Pixabay / Chidoic
Kilder: https://kurier.at/meinung/fluechtlingsbetreuung-durch-islamisten/264.216.346