Sikkerheden er certificeret af

Initiativ registeret med

DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa
Feb 15, 2018

Ifølge et portræt i The New York Times har en kendt udøver af Mixed Martial Arts fra den sydlige del af London i sin fritid vejledt unge mennesker i sit lokalsamfund til at tage afstand fra islamisk ekstremisme.

Bruger sit omdømme til at gøre en forskel

Usman Raja og hans gruppe The Unity Initiative har arbejdet både med dømte terrorister og unge mennesker identificeret af politi eller skoler. Han har hjulpet kriminelle med at blive genintegreret i samfundet efter at have afsonet deres dom. Ud af de mere end 180 unge, han har vejledt, har ingen udvist voldelige tendenser.

Nogle mener, at Rajas succes skyldes han store indflydelse i lokalsamfundet (qua hans status inden for MMA). Han arbejder med de grupper, der er i risikozonen, ved at bruge tid med dem individuelt og opbygge relationer. Han har evnen til at overbevise dem om, at lokalsamfundet er vigtigere end den ekstreme tankegang.

Han kan relatere til dem. Derfor kan han hjælpe dem med at forandre sig.

En positiv rollemodel

Det har tidligere været vanskeligt at lykkes med rehabilitering af ekstremister. Men Raja er et bevis på, at man ved at være tættere på lokalsamfundet kan gøre en forskel. Raja kalder det at være "en af drengene". Han forsøger ikke at tale de unge fra deres synspunkter, men møder dem et sted, hvor de kan relatere (til hinanden) og bygger så videre på deres tanker om et mere positivt lokalsamfund.

STOP EXTREMISM ønsker at få bugt med grupper og ideologier, der står bag voldelig ekstremisme i Europa, og give EU bemyndigelse og magt til at gøre det samme. Usman Raja er et menneske, der kæmper på frontlinjen i ideologisk forstand, og som viser ekstremister, at der findes en anden måde at leve på.

Støt os ved at underskrive vores appel!

Billede: https://www.theunityinitiative.com/
Kilde: https://www.nytimes.com/2017/12/29/world/europe/uk-cage-fighter-jihadis-reintegrate.html