Sikkerheden er certificeret af

Initiativ registeret med

DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa
Feb 15, 2018

Ifølge en rapport fra "queer.de" lægger den katolske biskop i Osnabrück, Franz-Josef Bode, op til en debat om velsignelse af homoseksuelle par. Den nuværende situation er foruroligende og bør ikke fortsætte.

Kan dette være en åbning?

I et interview i den tyske avis Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) havde biskoppen følgende kommentar til den brede politiske opbakning til "ægteskab for alle": "Vi må spørge os selv, hvordan vi forholder os til dem, der lever i et homoseksuelt forhold, og som er involveret i kirken. Hvordan kan vi engagere dem åndeligt, og hvordan kan vi støtte dem?"

En støttende kultur

"Vi må finde ud af, hvordan vi kan definere et forhold mellem to mennesker af samme køn," udtaler Bode. "Måske er der så meget positivt, godt og rigtigt (ved de forhold), at vi bør have en mere rimelig tilgang (til dem)".

En velsignelse, men ikke en bryllupsceremoni

Den katolske kirkes holdning til ægteskab for par af samme køn er som tidligere (symboliseret ved) en anspændt, højtstående repræsentant, der næsten altid er afvisende. Biskop Bode er ingen undtagelse: "Man kunne eksempelvis forestille sig en velsignelse, som ikke må forveksles med en bryllupsceremoni."

Paven er også imod en egentlig vielse

Pave Frans er længe blevet anset for at være reformist – som et friskt pust i de støvede strukturer. Nogle håbede, at han ville bringe forandring og en øget accept af "ægteskab for alle". Indtil videre er disse håb blevet slukket, da den katolske kirkes overhoved har besluttet ikke at anerkende ægteskaber mellem homoseksuelle par. Som i 2016, da han i sit brev "Amoris Laetitia - om kærlighed i familien" fremhævede, at der ikke er grundlag for ligestilling i guds plan.

STOP EXTREMISM går ind i sagen

Et af vores vigtigste mål for initiativet er bred anerkendelse af ægteskaber mellem homoseksuelle par. Alt for længe har mennesker uden for den heteronormative seksuelle orientering været udsat for diskrimination og marginalisering og er samtidig blevet anset for at være "unormale". Det kan ikke længere fortsætte. Den tid, hvor religiøse autoriteter kan afgøre hvem, der må elske hvem og i hvilken form, er ovre. Det er positivt! De seneste uger har aktivister fra STOP EXTREMISM været på gaderne for at skabe bevidsthed omkring vores bekymring og sprede budskabet om et tolerant samfund, der giver LGBT-personer den frihed, de har krav på.

Billede: Pixabay / Richkat
Kilde: http://bit.ly/2BjZpzV
http://bit.ly/1RUw5lc