Sikkerheden er certificeret af

Initiativ registeret med

DIN UNDERSKRIFT HJÆLPER OS MED AT STOPPE EKSTREMISME I EUROPA

Støt vores eupæiske borgerinitiativ:

  • For effektive foranstaltninger imod terrorisme
  • For effektiv beskyttelse af mindreårige
  • For et mere fredeligt Europa
Dec 03, 2017

En rapport fra London Times, har konstateret at ikke-bedøvende halal-kødproducenter forpligter sig til et forbløffende højt antal dyrevelfærdsfraktioner samt hygiejniske overtrædelser end nogle andre slagterier i Storbritannien.

Muslimer og jøder er blevet fritaget for humane standardiserede slagtnings regler på grund af religiøse regler for dyrets forberedelse. Muslimer der overholder halal restriktionerne er midlertidigt opdelt i forhold til hvorvidt det er nødvendigt at afstå fra bedøvelse af dyret før de dræbes, hvilket er en praksis der normalt er et krav af EU-lovgivningen.

Slagterier af denne art leverer til supermarkeder og skoler, og rapporten viste, at 22 procent af inspektionerne udgjorde alvorlige dyrevelfærdskrænkelser. 14% af dem viste ligeledes evidens for dyre lidelse. Til sammenligning med 9% og 5% i andre slagterier.

Mange af virksomhederne er ejet af ikke-muslimer, men troen på at bedøvelse er forbudt er blevet populær blandt muslimer i de senere år. Antallet af lam dræbt uden at være bedøvet er steget med 15% siden 2013.

Desuden har inspektører rapporteret tilfælde af overfald, intimidering, og verbal misbrug under deres besøg hos de ikke-bedøvende slagterier.

Det verdensomspændende marked for halal produkter blev vurderet til 3,1 trillioner Euro i 2012 og det forventes at nå op på 5,3 trillioner Euro i 2019, hvilket indikerer, at denne praksis bliver mere og mere en del af muslimsk kultur.

Som et traditionelt krav bør muslimer have ret til at forberede kød på denne måde. Men samtidigt er det vigtigt at dyrevelfærden også tages i betragtning og at disse slagterier holdes til en standard der forholder sig til begge tanker.

STOP EXTREMISM vil give de Europæiske myndigheder mulighed for at gribe ind mod praksisser der truer mennesker og dyr i hele kontinentet. Venligst, skriv under på andragende og støt sagen med din stemme.