Mennesker

Seyran Ateş

Dette initiativ understøttes og bæres frem af mange forskellige personer. En af hovedkræfterne er den tyske advokat og forfatter Seyran Ates, som med sine bøger (bl.a. bestselleren „multikulti-fejltagelsen") har startet en bred debat omkring integration og islam i Tyskland. Hun arbejder for en fredelig, ligeberettiget og først og fremmest reformorienteret islam uden vold og stivnede gamle strukturer.

Med Seyran Ateş som ledende skikkelse er der blevet dannet en gruppe af aktivister, kritikere, folk, der tænker ud af boksen, jurister og eksperter, der alle bakker op om et fælles budskab: Ja til et fredeligt fælles Europa. Nej til ekstremister!

 

Dr. Sebastian Reimer

Sebastian Reimer er jurist og softwaredesigner. Med sin forfatnings- og unionsretlige ekspertise har han været med til at gennemføre diverse innovative projekter, som fx den elektroniske sundhedsjournal. Som medarbejder for den østrigske Bundeskanzleramt Verfassungsdienst har han efter endt studie samlet fem års intensive erfaringer indenfor grundlæggende rettigheder i praksis. 2010 grundlagde han „Intelligent Law and Internet Applications“, et foretagende, der åbner helt nye muligheder mht. præcisionsprogrammering og abstrakt tænkning indenfor lovgivning.

 

Efgani Dönmez

Konflikt- og mediationskonsulent Efgani Dönmez, tidligere medlem af det østrigske forbundsråd, er en af Østrigs stærkestemmer omkring overholdelse af grundlæggende rettigheder og menneskerettigheder. Han har været aktiv indenfor det sociale arbejde og omsorg for flygtninge og migranter i Østrig igennem mange år. Han er lektor ved Fachhochschule für Sozialarbeit og arbejder desuden som virksomhedskonsulent.

 

Supportere

Følgende supportere har erklæret sig indforstået i at støtte og hjælpe med deres navn og ekspertise. Listen aktualiseres og ekspanderes løbende

Mouhamad_Korchide.png

Mouhanad Khorchide, sociolog og islamforsker

„Hvis man lytter efter på de argumenter, der bruges til at rekruttere først og fremmest unge mennesker til ekstremistiske miljøer, så hører man budskabet: Vesten eksporterer ingen demokratiske værdier, men våben og krig. Vi alle, muslimer såvel som ikke-muslimer, står overfor den udfordring, som ekstremisme er. Grænsen forløber ikke i henhold til religionstilhørsforhold, den er derimod skillelinjen mellem ekstremister og fredselskende mennesker. Derfor er jeg optimistisk: Vi kan forvente opvågningen af en humanistisk islam.“

  

Ahmad Mansour, psychologist and author

„Hvis man vil forstå årsagerne bag radikalisering og terror, ser man, at der er tale om forskellige niveauer. Vi bliver nødt til at diskutere sociologiske og psykologiske faktorer, men også den ideologi, der ligger til grunde. Der findes en islamistisk ideologi hos muslimerne, der også er meget udbredt i Tyskland. Her tænkes der på tilbagevisningen af den vestlige kultur, dæmoniseringen af vore grundlæggende rettigheder og nogle af de vidt udbredte offer- og fjendebilleder. Også de muslimske fællesskaber er nødt til at reagere. Muslimerne bør skabe en indre-islamsk debat og tilbyde de unge en islamforståelse uden en basis, som kan misbruges af islamister til at opbygge radikale ideologier. Man er nødt til at finde frem til en demokratisk og humanistisk form for islam, der uden forbehold siger ja til menneskerettighederne.“

Said_Keller_Messahli.png

 Saida Keller Messahli, menneskerettighedsaktivist

„Vi er klar over, at vore højreekstremister helst vil af med os alle sammen. Men desværre er det ofte kun højrefløjen, der påtaler de uacceptable forhold, selvom hensigten til tider er en helt anden. Men efter min opfattelse er den højreekstreme ideologi lige så totalitær som islamisternes. De betinger hinanden.“

“We are aware that what right-wing extremists would like best is to get rid of us all. However, unfortunately it’s often only right-wingers who address unacceptable issues, even if other intentions are often behind this. For me, however, extreme right-wing ideology is just as totalitarian as that of the Islamist. They are mutually dependent.”